Politica de confidențialitate

În calitate de proprietar al Site-ului Alexkids.md, Alexkids SRL își ia angajamentul să păstreze caracterul confidențial al informațiilor furnizate de către Utilizatori.

Conform cerințelor HG Nr. 1123 din 14.12.2010, privind asigurarea securității datelor cu caracter personal, la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, Alexkids.md are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către Utilizatori.

Scopul colectării datelor cu caracter personal este: informarea Utilizatorilor/Clienților privind situația contului lor de pe Alexkids.md, informarea Utilizatorilor/Clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și a comportamentului consumatorului.

Prin completarea datelor Dvs. în formularul de creare de cont și/sau de Comanda declarați că acceptați necondiționat ca datele Dvs. personale să fie incluse în baza de date a Alexkids.md și vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către Alexkids.md, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea de către aceștia a activităților de mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare.

Clienților le sunt garantate drepturile prevăzute de HG Nr. 1123 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a se adresa în justiție în caz de încălcare a drepturilor sale. Clienții, de asemenea, au dreptul de a solicita ștergerea parțială sau totală a datelor personale și de a se opune prelucrării datelor personale. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate și datate, înaintată către Alexkids SRL.

Refuzul furnizării acestor date determina imposibilitatea onorării Comenzilor.

Alexkids.md poate notifica Utilizatorii/Clienții privind ofertele curente prin newsletter-ul săptămânal/lunar, și poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale. In plus, informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, sprijini și evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încălcarea securității, legii și a termenilor noștri contractuali.

De asemenea, Alexkids.md poate furniza datele Dvs. cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre.

Alexkids.md nu solicită Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale, etc. In cazul în care Utilizatorul le divulga unor terți, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu poate ține răspunzător pe Alexkids.md pentru niciun fel de prejudiciu.